calendar

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września  2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

1-14 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

4, 5, 6.05.2021 r. - matury

04.06.2021 r. - piątek po Bożym Ciele

23 - 24.06.2021 r. - dni wolne dyrektorskie

Podział roku szkolnego

02.09. 2020 r. - 15.01.2021 r. - I półrocze 

18.01.2021 r. - 25.06.2021 r. - II półrocze

 

Terminarz spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Data

Tematyka

1.      

11.09.2020 r.
piątek, 
godz. 17:00

Inaugurujące rok szkolny 2020/2021

(wybór trójek klasowych, statut, program profilaktyczno-wychowawczy)

2.      

20.11.2020 r.
piątek,
 godz. 17:00

Informacje  o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

3.      

22.01.2021 r.
piątek, g
odz. 17:00

Informacje o klasyfikacji śródrocznej

4.      

26.03.2021 r.
piątek, godz. 17:00

Informacje  o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

5.      

21.05.2021 r.
piątek,
 godz. 17:00

Informacje  o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

 

Terminarz konferencji
w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Data

Temat

1.      

27.08.2020 r.

Organizacja nowego roku szkolnego

2.      

11.09.2020 r.

Omówienie planu nadzoru pedagogicznego

3.      

18.01.2021 r.

Klasyfikacja śródroczna

4.      

28.01.2021 r.

Konferencja plenarna - podsumowanie I półrocza

5.      

26.04.2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

6.      

21.06.2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna roczna

7.      

30.06.2021 r.

Konferencja plenarna - podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

8.      

 

Inne konferencje w miarę potrzeb

godlo