Terminarz spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września  2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

13-26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09-14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

24 kwietnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

4, 5, 6.05.2020 r. - matury

12.06.2020 r. - piątek po  Bożym Ciele

24 - 25.06.2020 r. - dni wolne dyrektorskie

Podział roku szkolnego

02.09. 2019 r. - 07.01.2020 r. - I półrocze 

27.01.2020 r. - 26.06.2020 r. - II półrocze

 

Terminarz spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Data

tematyka

1.      

13.09.2019 r.
piątek, 
godz. 17:00

Inaugurujące rok szkolny 2019/2020

(wybór trójek klasowych, statut, program profilaktyczno-wychowawczy)

2.      

15.11.2019 r.
piątek,
 godz. 17:00

Informacje  o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

3.      

10.01.2020 r.
piątek, g
odz. 17:00

Informacje o klasyfikacji śródrocznej

4.      

20.03.2020 r.
piątek, godz. 17:00

Informacje  o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

5.      

15.05.2020 r.
piątek,
 godz. 17:00

Informacje  o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

 

Terminarz konferencji
w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Data

Temat

1.      

30.08.2019 r.

Organizacja nowego roku szkolnego

2.      

11.09.2019 r.

Omówienie planu nadzoru pedagogicznego

3.      

07.01.2020 r.

Klasyfikacja śródroczna

4.      

28.01.2020 r.

Konferencja plenarna - podsumowanie I półrocza

5.      

20.04.2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

6.      

22.06.2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna roczna

7.      

30.06.2020 r.

Konferencja plenarna - podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

8.      

 

Inne konferencje w miarę potrzeb