PLAN LEKCJI

LOMS KARPATY W KROŒNIE

 

 

 

kl. 1

kl.  2

kl. 3

kl. 4

 

7:00 – 7:45

0

wf

wf

 

 

poniedzia³ek

7:45 – 8:30

1

trening

trening

j. pol.

godz. wych.

8:35 – 9:20

2

trening

trening

j. pol.

matematyka

9:25 – 10:10

3

hit

matematyka

chemia

j. pol.

10:20 – 11:05

4

matematyka

chemia

geografia

j. pol.

11:15 – 12:00

5

matematyka

geografia

historia

j. pol.

12:15 – 13:00

6

geografia

historia

trening

trening

13:15 – 14:00

7

geografia

j. niem. / infor.

trening

trening

14:05 – 14:50

8

edb

infor. / j. niem.

podst. przeds.

 

14:55 – 15:40

9

informatyka

religia

j. niem.

 

15:45 – 16:30

10

 

religia

informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:00 – 7:45

0

 

hit

wf

wf

wtorek

7:45 – 8:30

1

j. pol.

j. pol.

trening

trening

8:35 – 9:20

2

j. pol.

j. pol.

trening

trening

9:25 – 10:10

3

matematyka

biologia

trening

trening

10:20 – 11:05

4

biologia

j. ang. / j. niem.

matematyka

historia

11:15 – 12:00

5

j. niem.

j. ang. / j. ang.

biologia

matematyka

12:15 – 13:00

6

trening

trening

j. niem.

j. ang.

13:15 – 14:00

7

trening

trening

j. ang.

j. niem.

14:05 – 14:50

8

trening

trening

godz. wych.

j. niem.

14:55 – 15:40

9

 

godz. wych.

religia

 

15:45 – 16:30

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:00 – 7:45

0

wf

wf

 

religia

œroda

7:45 – 8:30

1

trening

trening

religia

religia

8:35 – 9:20

2

trening

trening

biologia

j. ang.

9:25 – 10:10

3

trening

trening

j. ang.

biologia

10:20 – 11:05

4

hit

biologia

j. ang.

matematyka

11:15 – 12:00

5

biologia

j. pol.

historia

matematyka

12:15 – 13:00

6

historia

j. pol.

trening

trening

13:15 – 14:00

7

religia

matematyka

trening

trening

14:05 – 14:50

8

religia

geografia

trening

trening

14:55 – 15:40

9

fizyka

geografia

 

 

15:45 – 16:30

10

 

fizyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:00 – 7:45

0

j. ang.

j. niem. / ---

wf

wf

czwartek

7:45 – 8:30

1

j. niem.

j. ang. / j. ang.

trening

trening

8:35 – 9:20

2

godz. wych.

j. ang. / j. ang.

trening

trening

9:25 – 10:10

3

historia

j. ang. / j. ang.

trening

trening

10:20 – 11:05

4

j. ang.

chemia

matematyka

biologia

11:15 – 12:00

5

chemia

biologia

matematyka

j. ang.

12:15 – 13:00

6

trening

trening

biologia

matematyka

13:15 – 14:00

7

trening

trening

fizyka

geografia

14:05 – 14:50

8

trening

trening

fizyka

geografia

14:55 – 15:40

9

 

 

geografia

 

15:45 – 16:30

10

 

 

geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:00 – 7:45

0

wf

wf

 

 

piΉtek

7:45 – 8:30

1

trening

trening

j. pol.

historia

8:35 – 9:20

2

trening

trening

j. pol.

matematyka

9:25 – 10:10

3

plastyka

matematyka

j. ang.

j. pol.

10:20 – 11:05

4

j. pol.

matematyka

j. ang.

j. pol.

11:15 – 12:00

5

j. pol.

historia

matematyka

j. ang.

12:15 – 13:00

6

j. ang.

geografia

trening

trening

13:15 – 14:00

7

j. ang.

podst. przeds.

trening

trening

14:05 – 14:50

8

geografia

--- / j. ang.

wf

wf

14:55 – 15:40

9

 

 

 

 

15:45 – 16:30

10