wykrzyknik

Informuję o zmianie miejsca testów sprawności fizycznej kandydatów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie. Testy odbędą się 4 czerwca 2021 r. na stadionie przy ul. Bursaki 41 o godz. 17:00.

Magdalena Glazar

godlo