podreczniki

W zakładce Wykaz podręczników umieszczona została lista podręczników do klasy I LOMS Karpaty w Krośnie.

Klasy II i III kontynuują naukę z podręczników tych samych autorów co w klasie I korzystając z kolejnych części.

godlo