Informacje o zakwalifikowaniu się kandydatów do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie udzielane będą indywidualnie w sekretariacie szkoły od 06 czerwca 2022 r. lub telefonicznie pod numerem 535 356 809.

Uzupełniający termin testów sprawnościowych odbędzie się 9 czerwca 2022 r. godz. 17.00 - ul. Bursaki 41.

godloZapraszamy na nasz
Fanpage Klubu na Facebooku