Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie informuje, że

...

pilka

29 maja 2020 r. przetestowaliśmy liczną grupę młodych adeptów piłki nożnej, która wybrała naukę w Liceum

...
godlo