calendar

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września  2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

14-27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

24 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

4, 5, 6.05.2022 r. - matury

15.10.2022 r. - piątek

12.11.2021 r. - piątek

07.01.2022 r. - piątek

02.05.2022 r. - poniedziałek

17.06.2022 r. - piątek

Podział roku szkolnego

01.09. 2021 r. - 21.01.2022 r. - I półrocze 

22.01.2022 r. - 24.06.2022 r. - II półrocze

 

Terminarz spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Data

Tematyka

1.      

10.09.2021 r.
piątek, 
godz. 17:00

Inaugurujące rok szkolny 2021/2022

(wybór trójek klasowych, statut, program profilaktyczno-wychowawczy)

2.      

26.11.2021 r.
piątek,
 godz. 17:00

Informacje  o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

3.      

22.01.2022 r.
piątek, g
odz. 17:00

Informacje o klasyfikacji śródrocznej

4.      

25.03.2022 r.
piątek, godz. 17:00

Informacje  o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

5.      

20.05.2022 r.
piątek,
 godz. 17:00

Informacje  o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

 

Terminarz konferencji
w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Data

Temat

1.      

31.08.2021 r.

Organizacja nowego roku szkolnego

2.      

13.09.2021 r.

Omówienie planu nadzoru pedagogicznego

3.      

20.01.2022 r.

Klasyfikacja śródroczna

4.      

24.01.2022 r.

Konferencja plenarna - podsumowanie I półrocza

5.      

25.04.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

6.      

20.06.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna roczna

7.      

30.06.2022 r.

Konferencja plenarna - podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

8.      

 

Inne konferencje w miarę potrzeb

godloZapraszamy na nasz
Fanpage Klubu na Facebooku