Ułatwienia dostępu

logo2

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie rozpoczęło swoją działalność w dniu 01.09.2016 r. z inicjatywy Klubu Sportowego „Karpaty” w Krośnie . Pomysłodawcą utworzenia szkoły mistrzostwa sportowego był Pan Czesław Owczarek – I trener Drużyny Seniorów „ Karpaty” Krosno wraz z ówczesnym prezesem Klubu „ Karpaty” Krosno Panem Markiem Penarem. Pomysł utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie spotkał się z dużym zainteresowaniem wiceprezydenta Miasta Krosna Pana Bronisława Barana, ogromnego entuzjasty i miłośnika sportu krośnieńskiego. Dzięki współpracy Miasta Krosna, Klubu Sportowego „Karpaty” Krosno oraz Pani Lidii Kasińskiej Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Krośnie szkoła mogła w dniu 1 września 2016 roku otworzyć swoje podwoje dla pierwszych uczniów – sportowców. Stanowisko Dyrektora szkoły prezes Marek Penar powierzył Pani Magdalenie Glazar. W roku 2017 nowym Prezesem Klubu Sportowego Karpaty Krosno został Pan Bogdan Józefowicz.

Pierwszymi trenerami rocznika 2000 zostali: Marcin Włodarski, Dariusz Liana, Marcin Korbecki. Uczniowie z rocznika 2000 pod ich kierunkiem w roku szkolnym 2016/2017 zdobyli Mistrzostwo Ligii Podkarpackiej.

W roku szkolnym 2018/2019 nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny zdali wszyscy uczniowie.

godło RP

 

herb SMS



Zapraszamy na nasz
Fanpage Klubu na Facebooku