Ułatwienia dostępu

Kalendarz roku szkolnego
2023/2024

 

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych

04.09.2023 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2023 r.

3.

Ferie zimowe

29.01 – 11.02.2024 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 02.04.2024 r.

5.

Zakończenie roku szkolnego
klas maturalnych

26.04.2024 r.

6.

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21.06.2024 r.

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

06.05.2023 (poniedziałek)
07 – 10.05.2024 r. (wt. – pt.)

02 – 03.11.2023 r. (czw. – pt.)

02.05.2024 r. (czwartek)

31.05.2024 r. (piątek)

8.

Podział roku szkolnego

I półrocze:
01.09. 2023 r. – 22.01.2024 r.
II półrocze:

23.01.2024 r. – 21.06.2024 r.

Terminarz spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Data

Tematyka

1.

15.09.2023 r. (piątek)
godz. 17:00

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024.

Wybór trójek klasowych,
przedstawienie statutu,
omówienie programu profilaktyczno–wychowawczego,
szkolenie z zakresu
„Procedury Niebieskiej Karty”

2.

24.11.2023 r. (piątek)
godz. 17:00

Informacje o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

3.

26.01.2024 r. (piątek)
godz. 17:00

Informacje o klasyfikacji śródrocznej

4.

22.03.2024 r. (piątek)
godz. 17:00

Informacje  o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

5.

17.05.2024 r. (piątek)
godz. 17:00

Informacje o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi


Terminarz konferencji
w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Data

Temat

1.

31.08.2023 r.

Organizacja nowego roku szkolnego

2.

12.09.2023 r.

Omówienie planu nadzoru pedagogicznego.
Szkolenie „Procedura Niebieskiej Karty”

3.

22.01.2024 r.

Klasyfikacja śródroczna

4.

26.01.2024 r.

Konferencja plenarna –
podsumowanie I półrocza

5.

22.04.2024 r.

Konferencja klasyfikacyjna
klas maturalnych

6.

17.06.2024 r.

Konferencja klasyfikacyjna roczna

7.

24.06.2024 r.

Konferencja plenarna –
podsumowanie roku szkolnego 2023/2024

8.

Inne konferencje w miarę potrzeb

godło RP

 

herb SMSZapraszamy na nasz
Fanpage Klubu na Facebooku