Kalendarz RS 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego
2023/2024

 

Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych

04.09.2023 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2023 r.

3.

Ferie zimowe

29.01 – 11.02.2024 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 02.04.2024 r.

5.

Zakończenie roku szkolnego
klas maturalnych

26.04.2024 r.

6.

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21.06.2024 r.

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

06.05.2023 (poniedziałek)
07 – 10.05.2024 r. (wt. – pt.)

02 – 03.11.2023 r. (czw. – pt.)

02.05.2024 r. (czwartek)

31.05.2024 r. (piątek)

8.

Podział roku szkolnego

I półrocze:
01.09. 2023 r. – 22.01.2024 r.
II półrocze:

23.01.2024 r. – 21.06.2024 r.

 

 

 

 

 

Terminarz spotkań z Rodzicami
w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Data

Tematyka

1.

15.09.2023 r. (piątek)
godz. 17:00

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024.

Wybór trójek klasowych,
przedstawienie statutu,
omówienie programu profilaktyczno–wychowawczego,
szkolenie z zakresu
„Procedury Niebieskiej Karty”

2.

24.11.2023 r. (piątek)
godz. 17:00

Informacje o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

3.

26.01.2024 r. (piątek)
godz. 17:00

Informacje o klasyfikacji śródrocznej

4.

22.03.2024 r. (piątek)
godz. 17:00

Informacje  o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

5.

17.05.2024 r. (piątek)
godz. 17:00

Informacje o ocenach, zachowaniu, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

 

 


 

Terminarz konferencji
w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Data

Temat

1.

31.08.2023 r.

Organizacja nowego roku szkolnego

2.

12.09.2023 r.

Omówienie planu nadzoru pedagogicznego.
Szkolenie „Procedura Niebieskiej Karty”

3.

22.01.2024 r.

Klasyfikacja śródroczna

4.

26.01.2024 r.

Konferencja plenarna –
podsumowanie I półrocza

5.

22.04.2024 r.

Konferencja klasyfikacyjna
klas maturalnych

6.

17.06.2024 r.

Konferencja klasyfikacyjna roczna

7.

24.06.2024 r.

Konferencja plenarna –
podsumowanie roku szkolnego 2023/2024

8.

 

Inne konferencje w miarę potrzeb

 

Related Articles

KONTAKT

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Karpaty” w Krośnie
ul. Wojska Polskiego 45
tel. 535 356 809
e-mail: liceumsportowe.krosno@gmail.com

Rachunek bankowy:
KKS KARPATY KROSNO
ul. Legionów 1
38-400 Krosno
58 1240 2311 1111 0010 9196 8961