Ułatwienia dostępu

W związku z tym, że dnia 8 lipca będą wydawane zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty z CKE w wersji papierowej, oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej i zaświadczenie CKE, proszę składać w sekretariacie szkoły w dniach 8-14 lipca 2022 r. w godzinach 9:00 - 14:00.
Osoby, które nie będą mogły złożyć dokumentów w danym terminie proszone są o kontakt telefoniczny z Panią Dyrektor - tel. 535 356 809

Dyrektor szkoły
Magdalena Glazar

godło RP

 

herb SMSZapraszamy na nasz
Fanpage Klubu na Facebooku